Nem mg-i tevékenységek elindítása: Új szálláshely létesítése, meglévő fejlesztése, valamint nem mezőgazdasági termékek, szolgáltatások elindítása, továbbfejlesztése

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
2016.12.21
Képzéseink – Felnőttképzési intézményünk nyilvántartásba vételi száma: E-001528/2016
2018.08.05

Nem mg-i tevékenységek elindítása: Új szálláshely létesítése, meglévő fejlesztése, valamint nem mezőgazdasági termékek, szolgáltatások elindítása, továbbfejlesztése

FELFÜGGESZTÉS ALATT!!!

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
(Módosított)

Kötelezően megvalósítandó támogatható tevékenységek:

a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:
– új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal;

Egyéb szálláshely esetében:
– új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható;
– amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható.

b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejelsztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

Pályázók köre:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak (őstermelő, egyéni vállalkozó, Kft) minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év július elsejétől (2016.07.01) a 10.000 fő alatti településen van, vagy annak tanyás térségében;
– a projekt megvalósítási helye a 10.000 fő alatti településen van, vagy annak tanyás térségében található;
– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

Elvárások
• A fejlesztéssel érintett tevékenységhez szükséges ingatlan a pályázó tulajdona, székhelye/telephelye, vagy arra a pályázónak bérleti vagy más használati jogot biztosító szerződése van, és a támogatási kérelem benyújtásakor tehermentes.
• Amennyiben a projekt Falusi szálláshely kialakítása vagy fejlesztése, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának feltétele, a FATOSZ (Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége) által kiadott 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány csatolása.
• A fejlesztés vidéki térségben valósul meg
• A nem mezőgazdasági árbevétel a projekt megvalósítást követő első teljes lezárt üzleti évben meg kell haladja, a támogatási kérelmet megelőző teljes lezárt üzleti év nem mezőgazdasági árbevételét.
• A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását
• Amennyiben a kedvezményezett őstermelő, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig köteles az új egyéni vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenti.
• Amennyiben a kedvezményezett munkavállalót foglalkoztat, vállalnia kell, hogy a bázislétszámot fenntartja a fenntartási időszak végéig.
• Amennyiben szálláshelyfejlesztés valósul meg, kötelező a szálláskapacitás növekedését elérni.
• A fejlesztés eredményeképpen legalább egy új szolgáltatásnak létre kell jönnie.


Maximális támogatás:

160.000 eurónak megfelelő forint összeg (50.000.000 Ft)

A támogatás maximális mértéke:
A 290/2014 Kormányrendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%
Kedvezményezett járásban lévő településen 60%
Fejlesztendő és komplex fejlesztendő járásban lévő települése 70%

Fenntartási kötelezettség a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 év

Pályázat benyújtásának várható ideje:
2017.04.18. – 2017.05.18

A pályázat utófinanszírozásos! A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.