VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

Nem mg-i tevékenységek elindítása: Új szálláshely létesítése, meglévő fejlesztése, valamint nem mezőgazdasági termékek, szolgáltatások elindítása, továbbfejlesztése
2016.12.30

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

FELFÜGGESZTÉS ALATT!!!

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 16. napjától lesz lehetőség.

Fiatal Gazda
37,75 milliárd Ft keretösszeg 3000 db pályázat
40.000 Euro vissza nem térítendő támogatás

A támogatói okirat kézhezvételét követő év január 1-jétől kezdődik az üzemeltetési időszak
(2017-ben nyer, akkor 2018. január 1-től indul az üzemeltetés 2022. december 31-ig)

Üzemeltetési időszak: 5 év

Pályázók köre
•Korhatár: 18-40 év (pályázat benyújtásakor nem töltötte be a 41. évet)
•Mezőgazdasági végzettség
•A pályázat benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben mezőgazdasági egyéni vállalkozó (mezőgazdasági egyéni vállalkozó, akinek a fő tevékenysége mezőgazdasági tevékenység)
•Korábban már támogatásban részesülők is pályázhatnak (kivéve fiatal gazda, mezőgazdasági kisüzem)
•A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű üzemmérettel kell rendelkezni
Igazolása történhet: állattenyésztés esetén: ENAR, TIR (Éves átlagos állatlétszám számítása a támogatási kérelem benyújtási hónapját megelőző 12 hónap állatállomány-nyilvántartása alapján történik). Növénytermesztés esetén: a támogatást igénylő által benyújtott, a támogatási kérelem benyújtási évében beadott TERA kérelem, vagy ha az még nem került benyújtásra, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel lehetséges.
•MVH regisztráció (bankszámlával együtt)
•Ügyfélkapus regisztráció

Kötelezettség

1.A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdeni az üzleti terv végrehajtását.
2.75%-os kifizetési kérelmet a támogatói okirat kézbesítésétől számított 12 hónapon belül köteles benyújtani.
3.A működtetési időszak 4. év elejére főállású egyéni vállalkozóvá kell válni.
4.A működtetési időszak 4. lezárt gazdálkodási évében mezőgazdasági termelő tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező bérminimum mértékét. (főállásnál: 1.884.000 Ft, alkalmazottal együtt: 4.977.205 Ft, részmunkaidős foglalkoztatással: 3.766.735 Ft)
5.A működtetési időszak 4. év végére teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
6.A 25%-ra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig kötelező képzésen részt venni (az első igényléstől számított 36-54 hónap)
7.Legkésőbb az egyéni vállalkozói regisztrációját vagy jogi személy bejegyzését követő évben benyújtani a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó az első adóbevallását. 2017 évben vállalkozóvá vált, 2018-ben adóbevallást kell benyújtani.
8.A mezőgazdasági tevékenységhez megkezdésétől számított legkésőbb 18 hónapon belül aktív mezőgazdasági termelővé kell válni.
9.A minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig.

Pontozást érintő vállalások:
1.A támogatási kérelem benyújtásakor ökológiai gazdálkodás folytatása vagy kötelezettségvállalás benyújtása legalább az átállás alatti státusz elérésére. Az átállás alatti státuszt a működtetési időszak második évének december 31. napjáig kell elérni.
2.Minőségrendszerben való részvétel, vagy vállalja, hogy legkésőbb a működtetési időszak második évének december 31. napjáig csatlakozik minőségrendszerhez.
3.Környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése.
•komposztálótér vagy
•megújuló energia hasznosítása vagy
•EURO 4 környezetvédelmi besorolású motorral felszerelt traktor beszerzése.
4.A működtetési időszak 2. év január 1. napjától vállalni lehet 1 fő teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatását, melyet a működtetési időszak végéig kell fenntartani.
5.A működtetési időszak 4. évében a gazdaság STÉ szerint meghatározott üzemméretének legalább 50 vagy 80%-a állattenyésztésből, kertészetből, vagy állattenyésztésből és kertészetből származik.
6.Legalább 3 év szakmai tapasztalat megléte.
7.Üzleti tervben vállalt kötelezettségek.

Szükséges dokumentumok:

Üzemméret igazolása
Mezőgazdasági jellegű végzettséget igazoló okirat másolata
Természetes személy esetében mezőgazdasági egyéni vállalkozói regisztrációt igazoló dokumentum, jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
Szakmai gyakorlat igazolása

A pályázat felhívását ide kattintva olvashatja el.